मल आपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी ।     बोलपत्रहरु पूर्वनिर्धारित समय र मितिमा खोलिने वारे सूचना !     बिज्ञापन नं. १२-२५/०७७/०७८ अन्तर्गत आप्र,खुला तथा समावेशी परिक्षाको लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन भएको ।
  
शशिराज तुलाधर
अध्यक्ष
राजेन्द्र मिश्र
सदस्य
बाबुराम सुवेदी
सदस्य
ऋषिराम कँडेल
सदस्य
नेत्र बहादुर भण्डारी
प्रबन्ध संचालक

 
Fertilizer Procurement
(From fiscal year2006-2007 (2063-2064) to year2011-2012 (2068-2069)

Fiscal Year 2011-2012(2068-2069)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. MMTC, India (G2G) Urea 7,500
2. IPL, India (Global) Urea 30,000
3. MMTC, India (G2G) D.A.P 10,000
4. Hulas Chand Co. Ltd Urea 4,000
5. MMTC, India (G2G) Urea 10,000
6. MMTC, India (G2G) Urea 10,000
7. MMTC, India (G2G) Urea 10,000
8. IPL, India (G2G) D.A.P 10,000
9. MMTC, India (G2G) Urea 10,000
10. MMTC, India (G2G) Urea 10,000
    Total 1,11,500

Fiscal Year 2010-2011(2067-2068)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. MMTC, India Urea 17,500
2. Turkey Urea 10,372
3. Turkey D.A.P 21,000
4. Egypt Urea 10,458
5. IPL, India Urea 30,000
6. IPL, India Urea 30,000
7. MMTC, India M.O.P.   2,500
    Total 1,21,830

Fiscal Year 2009- 2010(2066-2067)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. China Urea 12,500
2. Jordan D.A.P. 12,500
3. MMTC, India Urea 12,500
4. MMTC, India Urea 7,500
5. MMTC, India Urea 12,500
6. MMTC, India D.A.P.  7,500
7. MMTC, India M.O.P. 5,000
8. MMTC, India D.A.P 7,500
    Total 77,500

Fiscal Year 2008-2009(2065-2066)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. MMTC, India Urea 5,000
2. MMTC, India Complex 5,000
    Total 10,000

Fiscal Year 2007-2008(2064-2065)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. MMTC, India Urea 5,000
    Total 5,000

Fiscal Year 2006-2007(2063-2064)

S.No Source

Product

Quantity(mts)
1. MMTC, India D.A.P 10,000
2. MMTC, India Urea 15,000
3. KR-II Urea 14,662
4. IPL, India Complex 5,000
    Total 44,662
 
 
Copyright ©, 2021 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved. Email : aicl.nepal@gmail.com Facebook : Krishi Samagri Company Limited Powered By: KSCL