सार्वजनिक सूचना !     रासायनिक मलमा किसानको योगदान र सरकारी अनुदान विवरण:     मल आपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी ।     बोलपत्रहरु पूर्वनिर्धारित समय र मितिमा खोलिने वारे सूचना !     बिज्ञापन नं. १२-२५/०७७/०७८ अन्तर्गत आप्र,खुला तथा समावेशी परिक्षाको लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन भएको ।
  
शशिराज तुलाधर
अध्यक्ष
सवनम सिवाकोटी
सदस्य
बाबुराम सुवेदी
सदस्य
ऋषिराम कँडेल
सदस्य
राजेन्द्र बहादुर कार्की
का.मु. प्रबन्ध संचालक

 
पाठ्यक्रम

सि.नं. पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नको लागि
1. सहायक दि्वतिय (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
2. सहायक दि्वतिय (कम्प्युटर अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
3. सहायक दि्वतिय (प्लान्ट अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
4. सहायक प्रथम (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
5. सहायक प्रथम (क.अ.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
6. सहायक प्रथम (प्लान्ट अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
7. सहायक प्रथम (लेखा) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
8. सहायक प्रथम (प्रा.स.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
9. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन/आ.प्र.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
10. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
11. सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनियर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
12. सहायक प्रबन्धक (प्लान्ट अपरेटर) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
13. सहायक प्रबन्धक (कृषि) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
14. सहायक प्रबन्धक (लेखा) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
15. उप-प्रबन्धक (प्रशासन/आ.प्र.) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
16. उप-प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
17. उप-प्रबन्धक (कृषि) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
18. प्रबन्धक (प्रशासन) यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


 
 
Copyright ©, 2021 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved. Email : aicl.nepal@gmail.com Facebook : Krishi Samagri Company Limited Powered By: KSCL