मल आपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी ।     बोलपत्रहरु पूर्वनिर्धारित समय र मितिमा खोलिने वारे सूचना !     बिज्ञापन नं. १२-२५/०७७/०७८ अन्तर्गत आप्र,खुला तथा समावेशी परिक्षाको लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन भएको ।
  
शशिराज तुलाधर
अध्यक्ष
राजेन्द्र मिश्र
सदस्य
बाबुराम सुवेदी
सदस्य
ऋषिराम कँडेल
सदस्य
नेत्र बहादुर भण्डारी
प्रबन्ध संचालक

 
Fertilizer Hand Over Ceremony
Fertilizer grant assistance from the Government of japan to the Government of Nepal under 2-KR Program held on 3rdJuly, 2013.
 
KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL KSCL
Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.
 
 
 
Copyright ©, 2021 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved. Email : aicl.nepal@gmail.com Facebook : Krishi Samagri Company Limited Powered By: KSCL