मल आपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी ।     बोलपत्रहरु पूर्वनिर्धारित समय र मितिमा खोलिने वारे सूचना !     बिज्ञापन नं. १२-२५/०७७/०७८ अन्तर्गत आप्र,खुला तथा समावेशी परिक्षाको लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन भएको ।
  
शशिराज तुलाधर
अध्यक्ष
राजेन्द्र मिश्र
सदस्य
बाबुराम सुवेदी
सदस्य
ऋषिराम कँडेल
सदस्य
नेत्र बहादुर भण्डारी
प्रबन्ध संचालक

 
कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवा/आ.प्र./खुला तथा समावेशी परिक्षाको दरखास्त फाराम

सि.नं. फारामको किसिम डाउनलोड गर्नको लागि
1. कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
2. आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
1. खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 
 
Copyright ©, 2021 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved. Email : aicl.nepal@gmail.com Facebook : Krishi Samagri Company Limited Powered By: KSCL