मल आपूर्ति सम्बन्धमा जानकारी ।     बोलपत्रहरु पूर्वनिर्धारित समय र मितिमा खोलिने वारे सूचना !     बिज्ञापन नं. १२-२५/०७७/०७८ अन्तर्गत आप्र,खुला तथा समावेशी परिक्षाको लागि स्वीकृत नामावली प्रकाशन भएको ।
  
शशिराज तुलाधर
अध्यक्ष
राजेन्द्र मिश्र
सदस्य
बाबुराम सुवेदी
सदस्य
ऋषिराम कँडेल
सदस्य
नेत्र बहादुर भण्डारी
प्रबन्ध संचालक

 
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु:
 
Copyright ©, 2021 Krishi Samgri Company Ltd.   All Right Reserved. Email : aicl.nepal@gmail.com Facebook : Krishi Samagri Company Limited Powered By: KSCL